โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฉลองสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฉลองสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดฉลองสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙
มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฉลองสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา