โลโก้เว็บไซต์ 3 นักศึกษา มทร.ล้านนา คว้าโควต้า 3 ที่นั่งภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

3 นักศึกษา มทร.ล้านนา คว้าโควต้า 3 ที่นั่งภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา