โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม
              เมื่อวันที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา