โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลนครลำปาง รับมอบ อีเอ็ม บอล EM BALL (EFFECTIVE MICROORGANISM BALL) ๒๐๐ ลูก ผลงานของ นศ.โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับนศ.มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย บริเวณคูคลอง อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เทศบาลนครลำปาง รับมอบ อีเอ็ม บอล EM BALL (EFFECTIVE MICROORGANISM BALL) ๒๐๐ ลูก ผลงานของ นศ.โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับนศ.มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย บริเวณคูคลอง อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา