โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
         เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา