โลโก้เว็บไซต์ น้ำนมถั่วเหลือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

น้ำนมถั่วเหลือง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำนมถั่วเหลือง
           โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา