โลโก้เว็บไซต์ เปตองสัมพันธ์1720ตค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปตองสัมพันธ์1720ตค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ
          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เปตองสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2559 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา