โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่
ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าฯ และท่านรองผู้ว่าคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา