โลโก้เว็บไซต์ ภูมิทัศน์จิตอาสาวัดหัววัง6ตค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ภูมิทัศน์จิตอาสาวัดหัววัง6ตค59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา
          สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา ณ วัดหัววัง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา