โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีเปิดฝึก นศท 7ตค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่วมพิธีเปิดฝึก นศท 7ตค59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2559
          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 อ.บุญธรรม โสใจวงค์  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา