โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมกฐิน5ตค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมเตรียมความพร้อมกฐิน5ตค59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกฐิน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2
          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานกฐิน ประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมคณะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา