โลโก้เว็บไซต์ มุทิตาจิต “เกียรติยศสู่เส้นชัย ด้วยหัวใจที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา ลำปาง จัดธีมย้อนยุค รำลึกความผูกพัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มุทิตาจิต “เกียรติยศสู่เส้นชัย ด้วยหัวใจที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา ลำปาง จัดธีมย้อนยุค รำลึกความผูกพัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามุทิตาจิต “เกียรติยศสู่เส้นชัย ด้วยหัวใจที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา ลำปาง จัดธีมย้อนยุค รำลึกความผูกพัน
          เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่เกษียณอาย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา