โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เผยผลการประกวด RMUTLL SATR CONTEST 2016  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เผยผลการประกวด RMUTLL SATR CONTEST 2016

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เผยผลการประกวด RMUTLL SATR CONTEST 2016
นายสมภพ  สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา