โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ “Brawijaya – RMUTL International Class Program (BRIC Program)” สร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่นักศึกษา               | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ “Brawijaya – RMUTL International Class Program (BRIC Program)” สร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา