โลโก้เว็บไซต์ ทำขนมจีบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำขนมจีบ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ
               โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา