โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง ตรวจประกันระดับสถาบัน2627กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง ตรวจประกันระดับสถาบัน2627กย59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา