โลโก้เว็บไซต์ ซาลาเปา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซาลาเปา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปา
            โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา