โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมเมล่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมเมล่อน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมแตงเมล่อน
           โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา