โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร1316กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร1316กย59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  จำนวน 14 หลักสูตร ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา