โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์1215กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์1215กย59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์
          ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์  ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2559 แก่นักศึกษาวิชาภาษาจีน พร้อมบูรณาการการเรียนการส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา