โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟ14กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สภากาแฟ14กย59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2559
          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา