โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.มทรล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด
             โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา