โลโก้เว็บไซต์ คัสตาร์ดนมสด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คัสตาร์ดนมสด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคัสตาร์ดนมสด
              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา