โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง จัดประชุมข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน9กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง จัดประชุมข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน9กย59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน ในการทบทวนรายละเอียดการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา