โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ ENGLISH CAMP พัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา10กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ ENGLISH CAMP พัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา10กย59

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ ENGLISH CAMP พัฒนาศักยภาพด้านภาษาแก่นักศึกษา
        ศูนย์ภาษาร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ (English Camp) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา