โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร8กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร8กย59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามฯระดับหลักสูตร
          8 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา