โลโก้เว็บไซต์ นศ.ท่องเที่ยวทำน้ำนมข้าวโพด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.ท่องเที่ยวทำน้ำนมข้าวโพด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำนมข้าวโพด
              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา