โลโก้เว็บไซต์ นศ.ท่องเที่ยวทำขนมชั้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.ท่องเที่ยวทำขนมชั้น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมการอาหารและขนมไทย
        โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา