โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา