โลโก้เว็บไซต์ ศิลปศาสตร์ทำบุญสาขา8กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศิลปศาสตร์ทำบุญสาขา8กย59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสาขา
        สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญสาขา ณ ลานชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา