โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกลุ่มบริษัทเบทาโกร จัดทำฟาร์มระบบปิด29สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกลุ่มบริษัทเบทาโกร จัดทำฟาร์มระบบปิด29สค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกลุ่มบริษัทเบทาโกร จัดทำฟาร์มระบบปิด
          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคณะทำงาน ประชุมหารือกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา