โลโก้เว็บไซต์ ประชุมแนะแนว30สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมแนะแนว30สค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนากองการศึกษา มทร.ล้านนาลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อรับฟังปัญหา วางแผนและหารือการแนะแน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา