โลโก้เว็บไซต์ กยศ ร่วมบริจาคเลหิต29สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กยศ ร่วมบริจาคเลหิต29สค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนากยศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษากองทุน กยศ. เข้าร่วมโครงการ กย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา