โลโก้เว็บไซต์ ประชุมบีเอซี25สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมบีเอซี25สค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่ 8/2559
        25 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม 1 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา