โลโก้เว็บไซต์ ไหว้ครู 25สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไหว้ครู 25สค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น
          สโมสรนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อรำลึกและบูชาพระคุณครู โดยม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา