โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง เหิดพื้นที่แก่วงดนตรีผู้พิการทางสายตา24สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง เหิดพื้นที่แก่วงดนตรีผู้พิการทางสายตา24สค59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง เปิดพื้นที่แก่วงดนตรีคนตาบอด
          24 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดพื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  แก่นายจรัญ ใสไหม หัวหน้าวงดนตรีผู้พิการทางสายตาต่อต้านยาเสพติด จังห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา