โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ 18 มค66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ 18 มค66

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2566
          วันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อส่งเสริมการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา