โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงความยินดีและพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงความยินดีและพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงความยินดีและพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงความยินดี และพิธีฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๙๒๙ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา