โลโก้เว็บไซต์ 6-8 ม.ค.66: งานถ่ายทอดสด การประชุม เสวนา ปาฐกถาพิเศษ งาน Regional Research Expo 2023 ผ่านระบบออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

6-8 ม.ค.66: งานถ่ายทอดสด การประชุม เสวนา ปาฐกถาพิเศษ งาน Regional Research Expo 2023 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาสถช.ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิเศษ กิจกรรมเสวนา และบรรยาย งาน Regional Research Expo 2023 ผ่านระบบออนไลน์
  วันที่ 6 - 8 มกราคม พ.ศ. 2566 นายพิษณุ พรมพราย หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะทำงาน ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด ปาฐกถาพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา