โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนากำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา