โลโก้เว็บไซต์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คึกคักในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คึกคักในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คึกคักในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คึกคักในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา