โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ลำปาง ร่วมกับสวนรุกขชาติพระบาท จัดโครงการฟื้นฟูป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี2021สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสวนรุกขชาติพระบาท จัดโครงการฟื้นฟูป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี2021สค59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสวนรุกขชาติพระบาท จัดโครงการฟื้นฟูป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
          20-21 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ร่วมจัดโครงการ LS- CIS ร่วมใจ ฟื้นฟูผืนป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา