โลโก้เว็บไซต์ 22-23 ต.ค. 65 การแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

22-23 ต.ค. 65 การแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาชมรมเรือพายนักศึกษา และฝีพายเยาวชน ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565
          วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ชมรมเรือพายนักศึกษา และฝีพายเยาวชน ศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา