โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ  ๑๐๐  ปี” เนื่องในวาระ  ๑๐๐  ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการภาพถ่ายเก่า เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสังคมลำปางในรอบ ๑๐๐ ปี” เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีรถไฟสายเหนือมาถึงนครลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา