โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าฟาร์มสุข 17สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าฟาร์มสุข 17สค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าฟาร์มสุข
          17 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง และอาจารย์กนกวรรณ  เวชกามา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา