โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันรักต้นไม้ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมวันรักต้นไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
        กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 29  ตุลาคม 2564   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมกันพิธีเปิดกิจกรรม วันรักต้น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา