โลโก้เว็บไซต์ ไหว้ครูช่าง 64 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไหว้ครูช่าง 64

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนาพิธีไหว้ครูช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครูช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สืบสานประเพณีไทยและเคารพนอบน้อมกตัญณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา