โลโก้เว็บไซต์ ENGINEEEING BIG CLEANING DAY ประจำปีการศึกษา 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ENGINEEEING BIG CLEANING DAY ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา



ENGINEEEING BIG CLEANING DAY ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ENGINEEEING BIG CLEANING DAY  ประจำปีการศึกษา 2564      ในวันที่ 20 -21 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา