โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการฝึกงาน/รับสมัครงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการฝึกงาน/รับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนาการบรรยายพิเศษ หัวข้อแนะนำการสมัครงานและการฝึกงานของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
             บริษัทโคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง วันที...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา