โลโก้เว็บไซต์ การบรรยายพิเศษ หัวข้อแนะนำการสมัครงานและการฝึกงานของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การบรรยายพิเศษ หัวข้อแนะนำการสมัครงานและการฝึกงานของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565 โดย วสุกัญญา พีระพันธ์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             บริษัทโคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัทโคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำการสมัครงานและการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจในการทำงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมการผลิตไฟฟ้า ให้เตรียมความพร้อมที่จะออกฝึกงานและสมัครงานในอนาคต ณ ห้องซอมพอ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มีคุณประวีณ ร้อยดาพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณวีระชัย ประไพวิทย์ ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังจำนวน 100 คน ซึ่งทางบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจเชื้อเพลิง และธุรกิจด้านวิศวกรรม ซึ่งมีโรงไฟฟ้าชีวภาพ หลายแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ และกำลังมีก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีกหลายพื้นที่ในประเทศ รวมถึงโรงงานผลิตเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวภาพในต่างประเทศด้วย อีกทั้งในช่วงท้ายการบรรยายทางวิทยากรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการสมัครเข้าทำงานกับบริษัทอีกด้วย

 

                                                                                                                                          ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา